Chính sách và quy định chung


Quý khách hàng đang truy cập vào website https://www.vtvhyundai.vn/ của Công ty TNHH Mua Sắm tại nhà VTV-Huyndai (Sau đây gọi là “Website”). Khi quý khách truy cập vào Website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đã đồng ý với các điều khoản đựơc nêu trên Website và các nội dung tại Chính sách và Quy định Chung (Sau đây gọi là “Chính sách”. Trong trường hợp không đồng ý các nội dung được quy định theo chính sách này, quý khách vui lòng thực hiện thao tác đóng trình duyệt và ngừng truy cập vào Website. Công ty TNHH Mua Sắm tại nhà VTV-Huyndai (sau đây gọi là “Công ty”) có quyền sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ bất kỳ phần nào Chính Sách vào bất cứ lúc nào và các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên Website mà không cần thông báo trước. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Công ty chúng tôi.


1. Hướng dẫn sử dụng website:

Không được sử dụng bất kỳ phần nào của Website này với mục đích thương mại nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cưỡng chế, hoặc khởi kiện để thực hiện yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin cá nhân chính xác và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên Website. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ Website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

2. Ý kiến khách hàng:

Tất cả nội dung được đăng tải trên Website bao gồm và không giới hạn ý kiến góp ý của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Đặt hàng và xác nhận đơn hàng:

Khi quý khách đặt hàng tại Website, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, chúng tôi chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của quý khách thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Website.

Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia.

4. Thanh toán:

Công ty chúng tôi cung cấp các hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản để tạo sự thuận lợi cho khách hàng.

5. Chương trình khuyến mãi:

Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, chúng tôi có các chương trình giảm giá đặc biệt. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng, chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại khi quý khách tham gia các chương trình khuyến mãi.

Thể lệ của chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật tại trang khuyến mãi theo từng thời điểm chạy chương trình và có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho khách hàng.

Chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn điều khoản và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo đến khách hàng. Vì vậy, xin quý khách vui lòng cập nhật thông tin, quy định của từng chương trình trước khi tham gia.

6. Giao hàng:

Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng hóa đến các khu vực giao hàng trọng điểm trên toàn quốc. Khu vực giao hàng sẽ được tiếp tục mở rộng để đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Để biết rõ khu vực giao hàng quý khách hàng vui lòng xem các quy định tại mục chính sách vận chuyển, giao nhận.